CaterTrader

Køb for over 1.000 kr. og få gratis levering

Handelsbetingelser for Catertrader ApS

 

Generelt:

 

Nærværende handelsbetingelser er gældende for salg og levering af enhver vare fra CaterTrader.dk til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder (herefter benævnt kunden). Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem CaterTrader.dk og kunden, medmindre andet følger nedenfor.

 

Produktinformation:

 

CaterTrader.dk oplyser om varens væsentlige egenskaber. Oplysningerne er vejledende. 

 

Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen, herunder at varen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.

 

For supplerende oplysninger om varen bedes henvendelse rettet til [email protected].

 

Aftaleindgåelse:

 

Prisangivelse på CaterTrader.dk er ikke et tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Kundens ordre på CaterTrader.dk udgør derimod et tilbud.

 

Endelig aftale mellem CaterTrader.dk og kunden anses først at være indgået ved CaterTrader.dk´s skriftlige ordrebekræftelse.

 

Priser:

 

Priserne på hjemmesiden er angivet uden moms. Moms tillægges ved ordrebestilling.

 

Aller priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – ofte fra dag til dag. Kunden bliver faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdagen, og som fremgår af ordrebekræftelsen.

 

Betaling:

 

Indtastede kontooplysninger ved ordrebestilling bliver direkte sendt til Quickpay eller Paypal i krypteret form (SSL). CaterTrader.dk eller andre har ikke mulighed for at læse indtastede kontooplysninger.

 

Beløbet for ordren trækkes først, når varen er afsendt fra CaterTrader.dk.

 

Betaling kan ske via bankoverførsel. Varen bliver dog først afsendt, når betaling er modtaget hos CaterTrader.dk.

 

Ved bestilling og køb på kredit skal den i ordrebekræftelsen/fakturaen anførte betalingsfrist overholdes. Køb på kredit kræver forudgående individuel aftale mellem CaterTrader.dk og kunden.

 

Ved forsinket betaling i kreditkøb pålignes morarenter på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.  

ANYDAY:

Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Læs vilkår for Anyday her:  www.anyday.io/da/terms-conditions/shopper

 

Risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse:

 

Risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse overgår til køber, når varen er kommet i købers besiddelse.

 

Kundens undersøgelsespligt:

 

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen at foretage kontrol af varen samt undersøge denne for eventuelle mangler.

 

Reklamation:

 

Ved eventuelle mangler ved varen skal der ske skriftlig reklamation overfor CaterTrader.dk (evt. via hjemmesiden www.catertrader.dk/service) uden ugrundet ophold efter, at kunden var eller burde være blevet bekendt med manglen.  

 

Reklamationsretten bortfalder, såfremt der ikke reklameres rettidigt.

 

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering af varen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler ved varen.

 

CaterTrader.dk har ret til at afhjælpe eventuelle mangler ved varen, hvis afhjælpning foretages inden rimelig tid. Tilbyder CaterTrader.dk afhjælpning må kunden lade sig nøje dermed og kan ikke rette yderligere krav i anledning af mangler, herunder omlevering, afslag eller erstatning.

 

Catertrader.dk yder 12 måneders komponentgaranti fra købsdato, også selvom ibrugstagning sker senere. Teknikker besøg på kundes adresse faktureres særskilt, medmindre andet er aftalt, eller hvis en serviceaftale er tilkøbt. Gummilister, glas, pærer og sliddele er ikke omfattet af komponent garantien.

 

CaterTrader.dk forbeholder sig retten til at nægte service til kunder med forfaldene faktura.

 

Ansvarsfraskrivelse:

 

CaterTrader.dk har gjort det nemt for sine kunder at indhente relevant information på andre hjemmesider via links. Omhandlede hjemmesider er uden for CaterTrader.dk´s kontrol, hvorfor CaterTrader.dk på ingen måde kan drages til ansvar for indholdet af hjemmesiderne.

 

Oplysninger om varerne på omhandlede hjemmesider indgår ikke i aftalegrundlaget mellem CaterTrader.dk og kunden.

 

CaterTrader.dk er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler, når forsinkelsen eller manglen skyldes kundens handling/undladelse eller forhold, som ligger udenfor CaterTrader.dk`s kontrol, herunder krig, katastrofe, oprør, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, strejke og lockout mv.

 

I intet tilfælde kan CaterTrader.dk`s erstatningsansvar – herunder følgetab og/eller indirekte tab, driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med mangler ved varen – i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen overstige 125% af prisen for den pågældende vare i henhold til den af CaterTrader.dk udstedte ordrebekræftelse/faktura. I alle tilfælde er CaterTrader.dk`s samlede erstatningsansvar i anledning af en ordre yderligere maksimeret til kr. 100.000,00.

 

Garanti:

 

CaterTrader.dk udsteder ikke selvstændig garanti overfor kunden, der alene opnår eventuel garanti, som producenten måtte udstede overfor kunden.

 

Fragt:

 

Kunden opfordres til at kontrollere varen for eventuelle fragtskader før fragtmanden kører og inden der kvitteres for modtagelsen.

 

Eventuelle fejl, mangler og skader skal anføres på fragtbrevet.

 

Fortrydelsesret

 

Der ydes ingen fortrydelsesret, medmindre andet er skriftlig aftalt.

 

Der kan undtagelsesvis indgås aftale mellem CaterTrader.dk og kunden om returnering af varen, såfremt kunden har fortrudt købet inden 7 dage efter levering. Accepterer CaterTrader.dk konkret et ønske om returnering, skal varen returneres i original emballage og i ubrugt stand, som da den blev leveret. Fragtomkostninger refunderes ikke. Der opkræves et returneringsgebyr på 15% af varens pris, dog mindst kr. 500,00 eksklusiv moms, som dækker fragt- og håndteringsomkostninger.

 

Varer, der returneres ufranco eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes kunden bruge Post Danmark eller andet anerkendt fragtselskab med mulighed for sporing (tracking).

 

Varen bør returneres forsvarligt emballeret sammen med en kopi af fakturaen samt anførsel af, at varen ønskes returneret.

 

CaterTrader.dk anbefaler, at varen returneres som forsigtig pakke med Post Danmark.

 

CaterTrader.dk refunderer herefter differencen mellem det fakturerede beløb og returneringsgebyret, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt. Det er som anført en betingelse for returnering, at der indgås særskilt aftale mellem CaterTrader.dk og kunden herom.

 

Værneting/lovvalg:

 

Enhver tvist mellem CaterTrader.dk og kunden i anledning af køb foretaget hos CaterTrader.dk afgøres efter dansk ret med Københavns Byret som værneting.

 

Catertrader.dk ejes af Catertrader ApS – CVR: 37848565